GDPR (General Data Protection Regulation) nebo také Obecné nařízení na ochranu osobních údajů je ucelený soubor pravidel na ochranu dat. Jedná se o formu evropského nařízení, která má jednotnou platnost ve všech státech EU.

 

Potřebujete se informovat ohledně GDPR?

AXENTA a.s. disponuje mnohaletými profesními zkušenostmi z prostředí bezpečnosti informačních technologií.

 

Věřte nám i v GDPR.

Jsme schopni zajistit veškeré potřebné kroky spojené s auditem stávajícího stavu, porovnáním s požadavky GDPR, návrhem opatření, změn a definice nových procesů tak, aby bylo vyhověno nárokům nového evropského nařízení na ochranu osobních údajů.

Reference

 

 • Allianz Pojišťovna, a. s.

  2013 – Implementace log management systému Syslog NG - PE
  2015 – rozšíření na plný Log Management systém - SSB

 • ARMÁDA SR

  2015 – Auditní systém pro privilegované uživatele – Shell Control Box

 • ČEPS a.s.

  2011 – Bezpečnostní audit SCADA
  2012 – Rámcová smlouva na bezpečnostní konzultace
  2013 – Audit bezpečnostních perimetrů SCADA
  2013 - Ochrana webového portálu – Web Application Firewall
  2015 – konzultační služby v oblasti Quality Assurance při implementaci bezpečnostního dohledu SIEM

 • ČEZ ICT Services, a.s.

  2011 – Vulnerabilty management
  2012 – dosud - Rozvoj bezpečnostního dohledu - SIEM
  2013 – Bezpečnostní Forenzní sklad pro ERP SAP
  2015 – implementace nástroje pro podporu forenzní analýzy

 • ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

  2015 – analýza stavu ICT a dodávka Shell Control Box

 • ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ POJIŠŤOVNA

  2015 – dodávka, implementace a servis Log Managementu – Syslog Store Box (SSB)

 • DanubePay, a.s.

  2014 - 2016 – Zajištění re-auditu PCI DSS
  2015 - dosud – Servis bezpečnostního dohledového systému SIEM
  2016 – implementace systému Syslog-ng PE

 • DISIG, A.S.

  2016 - implementace systému Syslog-ng PE

 • Komerční banka, a.s.

  2012 - dosud – Servis a rozvoj bezpečnostního dohledového systému SIEM
  2013 – Implementace log management systému Syslog NG - PE

 • Ministerstvo Dopravy

  2015 – provoz služby SOC pro O2 Czech Republic

 • Ministerstvo Obrany ČR

  2011-2016 - Servis a rozvoj bezpečnostního dohledového systému SIEM

 • Ministerstvo pro místní rozvoj

  2015 – subdodavatel T-Mobile CZ na projektu Zajištění služby Bezpečnostního dohledu pro MS2014+, provozovatel monitorovacího nástroje QRADAR

 • Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

  2010 - design sítě LAN pro nový objekt urgentní medicíny a realizace pomocí aktivních prvků Cisco

 • ORANGE, a.s.

  2013 a 2015 – Auditní systém pro privilegované uživatele – Shell Control Box
  2015 – implementace HP ArcSight Logger

 • O2 Czech Republic a.s.

  2015 – implementace SEC – Security Expert Centra (SOC)

 • PPF banka, a.s.

  Ve společnosti PPF Banka jsme implementovali následující projekty:

  2010 - 2016 – Provozní monitoring
  2011 – Zajištění procesu Log management
  2012 - dosud – Rozvoj bezpečnostního dohledu - SIEM
  2013 – Ochrana webového portálu – Web Application Firewall
  2013 – Auditní systém pro privilegované uživatele – Shell Control Box

 • Řízení letového provozu

  2015 – subdodavatel společnosti O2 na projektu Pořízení a servis systému SIEM

 • SAKO BRNO, A.S.

  2014 – komplexní analýza infrastruktury a bezpečnosti procesů v Sako Brno
  2015 – realizace nápravných opatření – zvýšení bezpečnosti IT

 • Slovnaft, a.s.

  2013 – Analýza náhrady stávajícího SIEM za jiný model bezpečnostního dohledu

 • Státní tiskárna cenin, s.p.

  2011 – konzultace v oblasti sekundární stavební technologie, ICT technologie, sestavení produktového portfolia nového datového centra. Tento projekt byl subdodávkou pro společnost Fubar, a.s.

 • ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

  2013 – Analýza rizik a Kategorizace informací

 • Teplárny Brno, a.s.

  2012 – Implementace bezpečnostního řešení VPN přístupů pomocí technologie Secur Envoy.

 • MONETA Money Bank, a. s.

  2016 – dosud - Servis log management systému Syslog NG - PE

 • T-Systems Slovakia s.r.o.

  2013 a 2015 – Auditní systém pro privilegované uživatele – Shell Control Box

 • Novartis s.r.o.

  2015 – dodávka log management systému Syslog NG - PE