BEZPEČNOST INFORMACÍ A ICT – Zavedení procesu řízení bezpečnosti informací dle hodnoty informačních aktiv společnosti

Služba je realizována jak jednorázově (projektem), tak i v režimu průběžné součinnosti se zákazníkem – tuto činnost nabízíme formou bodyshoppingu nebo outsourcingu.

Služba je významná např. před implementací Document Management Systému (DMS), Product Lifecycle Management (PLM), atp. Výstupy jsou často využívány pro ICT oblast v procesu Information Lifecycle Management (ILM) a také pro zvýšení efektivity zálohování a pro správnou archivaci dokumentů.

ZABEZPEČENÍ WEBOVÉHO PŘÍSTUPU

Řešení jak pro zajištění bezpečnosti Vašich webových aplikací (Web Application Firewall), tak pro zajištění bezpečnosti Vašich uživatelů vůči malware hrozbám internetu (Secure Web Gateway).