BEZPEČNOST INFORMACÍ A ICT – Zavedení procesu řízení bezpečnosti informací dle hodnoty informačních aktiv společnosti

Služba je realizována jak jednorázově (projektem), tak i v režimu průběžné součinnosti se zákazníkem – tuto činnost nabízíme formou bodyshoppingu nebo outsourcingu.

Služba je významná např. před implementací Document Management Systému (DMS), Product Lifecycle Management (PLM), atp. Výstupy jsou často využívány pro ICT oblast v procesu Information Lifecycle Management (ILM) a také pro zvýšení efektivity zálohování a pro správnou archivaci dokumentů.

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU PRIVILEGOVANÝCH UŽIVATELŮ

Autorizace, Autentizace a Audit u administrátorských protokolů

Transparentní řešení pro monitoring a řízení přístupu všech aktivit administrátorů, aplikačních správců, uživatelů outsourcingových partnerů, externích klientů, atd.

Řešení disponuje těmito funkcemi nad standardními protokoly pro administraci:

 • Funkce:
  • Řízení přístupů dle času, zdroje, subkanálu, uživatelského účtu, způsobu autentizace
  • Možnost dvoufaktorové autentizace a podpora čtyř očí, podpora LDAP a RADIUS
  • Oddělitelnost rolí: Administrátor - Auditor
  • Záznamy (AuditTrail) jednotlivých spojení jsou nahrávány, šifrovány a komprimovány s možností real-time přehrávání a exportu
  • Vyhledávaní a Reporting nad uloženými AuditTrail na základě OCR indexace
  • Proaktivní alerting nebo blokaci na základě požadavku/obsahu v aktívním spojení
 • Protokoly:
  • ICA
  • RDP
  • SSH
  • VMWARE view over RDP
  • VNC (i SSL)
  • TELNET (i SSL)
  • HTTP/S