GDPR (General Data Protection Regulation) nebo také Obecné nařízení na ochranu osobních údajů je ucelený soubor pravidel na ochranu dat. Jedná se o formu evropského nařízení, která má jednotnou platnost ve všech státech EU.

 

Potřebujete se informovat ohledně GDPR?

AXENTA a.s. disponuje mnohaletými profesními zkušenostmi z prostředí bezpečnosti informačních technologií.

 

Věřte nám i v GDPR.

Jsme schopni zajistit veškeré potřebné kroky spojené s auditem stávajícího stavu, porovnáním s požadavky GDPR, návrhem opatření, změn a definice nových procesů tak, aby bylo vyhověno nárokům nového evropského nařízení na ochranu osobních údajů.

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU PRIVILEGOVANÝCH UŽIVATELŮ

Autorizace, Autentizace a Audit u administrátorských protokolů

Transparentní řešení pro monitoring a řízení přístupu všech aktivit administrátorů, aplikačních správců, uživatelů outsourcingových partnerů, externích klientů, atd.

Řešení disponuje těmito funkcemi nad standardními protokoly pro administraci:

 • Funkce:
  • Řízení přístupů dle času, zdroje, subkanálu, uživatelského účtu, způsobu autentizace
  • Možnost dvoufaktorové autentizace a podpora čtyř očí, podpora LDAP a RADIUS
  • Oddělitelnost rolí: Administrátor - Auditor
  • Záznamy (AuditTrail) jednotlivých spojení jsou nahrávány, šifrovány a komprimovány s možností real-time přehrávání a exportu
  • Vyhledávaní a Reporting nad uloženými AuditTrail na základě OCR indexace
  • Proaktivní alerting nebo blokaci na základě požadavku/obsahu v aktívním spojení
 • Protokoly:
  • ICA
  • RDP
  • SSH
  • VMWARE view over RDP
  • VNC (i SSL)
  • TELNET (i SSL)
  • HTTP/S