BEZPEČNOST INFORMACÍ A ICT – Zavedení procesu řízení bezpečnosti informací dle hodnoty informačních aktiv společnosti

Služba je realizována jak jednorázově (projektem), tak i v režimu průběžné součinnosti se zákazníkem – tuto činnost nabízíme formou bodyshoppingu nebo outsourcingu.

Služba je významná např. před implementací Document Management Systému (DMS), Product Lifecycle Management (PLM), atp. Výstupy jsou často využívány pro ICT oblast v procesu Information Lifecycle Management (ILM) a také pro zvýšení efektivity zálohování a pro správnou archivaci dokumentů.

PERSONÁLNÍ A OBJEKTOVÁ BEZPEČNOST

Přístupové, docházkové, kamerové systémy, EZS, EPS apod.

V této oblasti spolupracujeme s renomovanými firmami, které vyvíjí, vyrábí a instalují prvky personální a objektové bezpečnosti.