BEZPEČNOST INFORMACÍ A ICT – Zavedení procesu řízení bezpečnosti informací dle hodnoty informačních aktiv společnosti

Služba je realizována jak jednorázově (projektem), tak i v režimu průběžné součinnosti se zákazníkem – tuto činnost nabízíme formou bodyshoppingu nebo outsourcingu.

Služba je významná např. před implementací Document Management Systému (DMS), Product Lifecycle Management (PLM), atp. Výstupy jsou často využívány pro ICT oblast v procesu Information Lifecycle Management (ILM) a také pro zvýšení efektivity zálohování a pro správnou archivaci dokumentů.

OUTSOURCING SLUŽEB ICT

Zajištění služeb externího CIO, řízení projektů,…

Pro zajištění řízených ICT služeb dle potřeb zákazníka nabízíme službu Externího CIO pro zajištění nezaujatého pohledu k vynakládaným nákladům do ICT. Vhodné pro menší a střední firmy, které nepotřebují denní manažerský pohled, ale vystačí si s pravidelným reportingem.

Event Management as a Service (EMaS) je služba, která zákazníkům umožňuje řešit problematiku sběru logů z infrastruktury, aplikací a databází do centrálního prostředí, nad kterým je prováděno parsování, tokenizace, taxonomizace, notifikace a reporting. Veškeré záznamy jsou šifrovány a je zamezeno jejich modifikaci.

Problem & Incident Response as a Service (PIRaS) je služba, která zákazníkům umožňuje detekovat, identifikovat a lokalizovat problémy či incidenty v prostředí informačního systému a kontaktovat zákazníkem pověřené osoby.