BEZPEČNOST INFORMACÍ A ICT – Zavedení procesu řízení bezpečnosti informací dle hodnoty informačních aktiv společnosti

Služba je realizována jak jednorázově (projektem), tak i v režimu průběžné součinnosti se zákazníkem – tuto činnost nabízíme formou bodyshoppingu nebo outsourcingu.

Služba je významná např. před implementací Document Management Systému (DMS), Product Lifecycle Management (PLM), atp. Výstupy jsou často využívány pro ICT oblast v procesu Information Lifecycle Management (ILM) a také pro zvýšení efektivity zálohování a pro správnou archivaci dokumentů.

INFRASTRUKTURA

Audit, architektura, design prvků sítě, instalace a zprovoznění prvků sítě.

V oblasti infrastruktury poskytujeme našim zákazníků kompletní služby, které zahrnují:

  • Audit infrastruktury
  • Návrh architektury sítě
  • Design prvků sítě
  • Instalace a zprovoznění prvků