BEZPEČNOST INFORMACÍ A ICT – Zavedení procesu řízení bezpečnosti informací dle hodnoty informačních aktiv společnosti

Služba je realizována jak jednorázově (projektem), tak i v režimu průběžné součinnosti se zákazníkem – tuto činnost nabízíme formou bodyshoppingu nebo outsourcingu.

Služba je významná např. před implementací Document Management Systému (DMS), Product Lifecycle Management (PLM), atp. Výstupy jsou často využívány pro ICT oblast v procesu Information Lifecycle Management (ILM) a také pro zvýšení efektivity zálohování a pro správnou archivaci dokumentů.

ANALÝZY

Analýzy rizik, procesů, bezpečnosti informací a ICT, …

Poskytujeme konzultační služby, v nichž máme dlouhodobé know-how. V oblasti analýzy provádíme analýzy rizik, procesů, bezpečnosti informací a ICT,… Dále zavádíme firemní ICT procesy dle ITIL.

Poskytujeme konzultační služby, v nichž máme dlouhodobé know-how. V oblasti analýz se zaměřujeme na problematiku:

  • analýz rizik a oceňování hodnot informačních aktiv dle metodiky CRAMM,
  • auditů a konsolidace procesních neshod v oblasti řízení bezpečnosti ICT, ochrany informací a provozu informačních technologií,
  • poradenství v oblasti návrhu bezpečnostní infrastruktury.