BEZPEČNOST INFORMACÍ A ICT – Zavedení procesu řízení bezpečnosti informací dle hodnoty informačních aktiv společnosti

Služba je realizována jak jednorázově (projektem), tak i v režimu průběžné součinnosti se zákazníkem – tuto činnost nabízíme formou bodyshoppingu nebo outsourcingu.

Služba je významná např. před implementací Document Management Systému (DMS), Product Lifecycle Management (PLM), atp. Výstupy jsou často využívány pro ICT oblast v procesu Information Lifecycle Management (ILM) a také pro zvýšení efektivity zálohování a pro správnou archivaci dokumentů.

O nás

Mise a vize společnosti AXENTA a.s.

Mise: Děláme věci jinak – nabízíme našim zákazníkům řešení na jejich palčivé problémy a na vzniklé situace.
Motto: Lepší špetka prevence než pytel nápravných opatření!
Vize: Chceme změnit pohled zákazníků na IT – chceme, aby jim naše funkční řešení šetřilo čas, náklady a nervy!

O společnosti AXENTA a.s.

Společnost AXENTA a.s. byla založena v květnu 2009 z důvodu našeho vnímání potřeby trhu na systémového integrátora v oblasti komplexní bezpečnosti, tj. bezpečnosti informačních technologií, ochrany informací a fyzické bezpečnosti.

AXENTA a.s. je společnost založená na znalostech, které jsme získali ze zkušeností při realizacích ICT projektů nebo z vyšetřování závažných technologických havárií informačních systémů. Odtud směřuje firemní filozofie společnosti zaměřená na prozíravost (opatrnost v jednání v očekávání příchodu negativních jevů), a tedy zaměření na řešení integrace lokálních bezpečnostních systémů do větších celků. Spojujeme ochrany serverů s perimetrovými zařízeními v rámci jednotného místa mající real-time přehled o bezpečnostní situaci. Následně lze přidávat integraci s autentizačními a autorizačními systémy, bezpečnost koncových stanic nebo vylepšovat podporu procesu Incident Response.

Zakladatelé společnosti AXENTA a.s. pochází původem z prostředí bezpečnosti informačních technologií, ve kterém získali mnohaleté profesní i životní zkušenosti.

Využijte naše znalosti, šetříte svůj čas a finanční prostředky a investujete do nejlepšího, a časem již prověřeného řešení.

O lidech

Peter Jankovský

Absolvent Technické university v Košicích, specializace Počítače, Komunikace a zpracování signálu. Od působení ve společnosti GiTy, a.s. se technicky a architekturně specializuje na SIEM systémy. V rámci několikaleté práce v pozici Bezpečnostního ředitele v PPF Bance se manažersky zaměřuje na zabezpečení systémů a procesů spojených s monetizačními vlivy. Má zkušenosti s audity ČNB, projektovým řízením nápravných opatření, s best-practice bankovních norem a nařízeních ČNB, s prostředím bankovních systémů a aplikací ve vazbě na firemní procesy finančních subjektů.

Uvedené zkušenosti uplatňuje v AXENTĚ jako architekt Log Management a SIEM řešení, s hlubokými znalostmi dlouhodobého provozu a implementací SIEMu, především od společnosti Trustwave, kde je jediným držitelem nejvyšší certifikace Architekt SIEM v rámci regionu Evropy. Nicméně ovládá výrazně širší paletu SIEM a Log Management nástrojů.

V AXENTĚ působí od roku 2010, je členem představenstva a Technickým ředitelem AXENTY, tj. realizace projektů, provoz služeb AXENTY, zajištění supportu zákazníkům, předávání know-how a záchranného kruhu, když se zákazník tzv. „topí v problémech“.

Lukáš Přibyl

Absolvent SPŠ Elektrotechnické a VUT Fakulty strojní. Před nástupem do Jaderné elektrárny Dukovany působil v několika společnostech na pozicích obchodního manažera. V Jaderné elektrárně Dukovany začínal na pozici Specialisty přípravy investic. Následně přestoupil na centrálu ČEZ Praha do pozice Bezpečnostní specialista na ICT systémy Skupiny ČEZ, kde působil více než 3 roky. Pak přijal nabídku ČEZ, Divize investic se zaměřením na stavbu paroplynových elektráren Skupiny ČEZ v Maďarsku a na Slovensku se specializací na energo systémy, elektro infrastrukturu, MaR a SCADA.

Vyniká značnými organizačními schopnostmi, obchodními zkušenostmi a sociální empatií. V rámci své praxe získal zkušenosti s řízením projektů a investiční přípravou velkých projektů jak v oblasti bezpečnosti ICT (nad 10 mil. Kč), tak v oblasti staveb a technologických realizací (nad 100 mil. Kč) se zaměřením na strojní, elektro, MaR a ICT oblast (SCADA). Pro ČEZ je nadále výhradním lektorem pro předměty Elektroenergetika, Management energetiky a Jaderné investice.

V AXENTĚ působí od doby jejího založení v pozici generálního ředitele a předsedy představenstva.

Peter Štubňa

Absolvent Strojně-eletrotechnické fakulty Žilinské univerzity a Swinburne University of Technology v Melbourne. Působil přes 10 let ve společnosti GiTy v pozicích technického ředitele, ředitele divize WAN a ředitele produktového marketingu. Po odchodu ze společnosti GiTy pracoval až do roku 2011 jako obchodní ředitel pro bezpečnostní řešení v D-ICZ, dceřinné společnosti ICZ v Bratislavě.

Má rozsáhlé praktické zkušenosti se zaváděním nových produktů a služeb, s přípravou a implementací projektů v oblasti bezpečnosti ICT, s poskytováním telekomunikačních řešení a služeb v prostředí velkých podniků, státní správy a z řízení obchodních vztahů.

V AXENTĚ působí od roku 2012 v pozici Business Development Managera. Zajišťuje komunikaci s významnými zákazníky na Slovensku i v zahraničí. AXENTA rovněž využívá jeho bohaté zkušenosti při realizaci a řízení projektů pro velké zákazníky.