BEZPEČNOST INFORMACÍ A ICT – Zavedení procesu řízení bezpečnosti informací dle hodnoty informačních aktiv společnosti

Služba je realizována jak jednorázově (projektem), tak i v režimu průběžné součinnosti se zákazníkem – tuto činnost nabízíme formou bodyshoppingu nebo outsourcingu.

Služba je významná např. před implementací Document Management Systému (DMS), Product Lifecycle Management (PLM), atp. Výstupy jsou často využívány pro ICT oblast v procesu Information Lifecycle Management (ILM) a také pro zvýšení efektivity zálohování a pro správnou archivaci dokumentů.

ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI NOVICOM

MoNet a AddNet

MoNet = pokročilý monitoring IT infrastruktury a aplikací v rozsáhlých sítích.

AddNet = Integorvaný DDI/NAC nástroj pro pokročilou správu IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupů v síti.

MoNet a AddNet jsou nástroje společnosti NOVICOM s kterou spolupracujeme na několika projektech. MoNet je nástroj určený pro centrální monitoring rozsáhlých organizací, je možné jej provozovat jako zastřešující dohledový systém. Zajišťuje monitoring na všech vrstvách – prostředí, HW, Virtualizace, OS, databáze a aplikační servery. MoNet umožňuje úplný audit stavu dohledové infrastruktury, notifikace obsluhy o nestandardních stavech a automatizaci nápravných opatření.

AddNet je efektivní nástroj pro spravování IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích. Nástroj integruje systémy správy IP adresního prostoru, základní síťové služby (DHCP, DNS), L2 monitoring, řízení přístupu do sítě (NAC) a pokročilou komunikaci s aktivními prvky sítě.

AddNet je promyšlenou komplexní technologií, která pokrývá několik oblastí – výkonný L2 monitoring, kompletní DDI (DHCP/DNS/IPAM), Integrovaný NAC, podpora krizového plánování, síťová a řízení přístupu pro BYOD a mobilní zařízení, pokročilá komunikace a aktivními prvky, přehledový dashboard, výkonný reporting.