BEZPEČNOST INFORMACÍ A ICT – Zavedení procesu řízení bezpečnosti informací dle hodnoty informačních aktiv společnosti

Služba je realizována jak jednorázově (projektem), tak i v režimu průběžné součinnosti se zákazníkem – tuto činnost nabízíme formou bodyshoppingu nebo outsourcingu.

Služba je významná např. před implementací Document Management Systému (DMS), Product Lifecycle Management (PLM), atp. Výstupy jsou často využívány pro ICT oblast v procesu Information Lifecycle Management (ILM) a také pro zvýšení efektivity zálohování a pro správnou archivaci dokumentů.

Kontakty

Fakturační adresa
sídlo firmy

AXENTA a.s.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno
Česká Republika, Evropa
Tel.:+420 549 492 289
IČ: 28349822
DIČ: CZ28349822
Bankovní údaje: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 4291128001/5500
ID datové schránky: arcegja

Obchodní kancelář
Česká Republika

AXENTA a.s.
Botanická 68a, (CERIT)
602 00 Brno
Česká Republika, Evropa
Tel.: +420 549 492 289
E-mail: info@axenta.cz

Obchodní kancelář
Slovensko

AXENTA a.s.
Mlynská 12
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská Republika, Evropa
Tel.: +421 918 631 570
E-mail: info@axenta.czIng. Lukáš Přibyl
Ředitel společnosti
GSM: +420 724 256 695
E-mail: pribyl@axenta.cz

Ing. Peter Jankovský
Technický ředitel
GSM: +420 724 952 661
GSM: +421 907 283 509
E-mail: jankovsky@axenta.cz

Ing. Peter Štubňa
Ředitel obchodu a vztahů se zákazníky
GSM: +421 918 631 570
E-mail: stubna@axenta.cz

Petr Minster
Manager klíčových zákazníků
GSM: +420 724 841 538
E-mail: minster@axenta.cz

Ján Lichvár
Business development manager
GSM: +421 907 136 800
E-mail: lichvar@axenta.cz