BEZPEČNOST INFORMACÍ A ICT – Zavedení procesu řízení bezpečnosti informací dle hodnoty informačních aktiv společnosti

Služba je realizována jak jednorázově (projektem), tak i v režimu průběžné součinnosti se zákazníkem – tuto činnost nabízíme formou bodyshoppingu nebo outsourcingu.

Služba je významná např. před implementací Document Management Systému (DMS), Product Lifecycle Management (PLM), atp. Výstupy jsou často využívány pro ICT oblast v procesu Information Lifecycle Management (ILM) a také pro zvýšení efektivity zálohování a pro správnou archivaci dokumentů.

ITIL

ITIL - Zavedení firemních ICT procesů dle ITIL.

Poskytujeme komplexní přehled procesního uspořádání společnosti a detailně se zaměřujeme především na procesy Security managementu, kde Vám pomůžeme s procesy např.:

  • Identity Management,
  • Vulnerability & Patch management,
  • Log Management

V rámci přechodu od ad-hoc řízení na organizované řízení ICT služeb lze doporučit další zaměření nasoučinnost s Problem & Incident Managementem nebo s Configuration Managementem.