Společnost AXENTA a.s. postavila vlastní Security Operation Center – AXENTA CyberSOC.

Toto řešení nabízí zákazníkům jako službu a to i s možností posyktnutí služeb vlastního CSIRT týmu.

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na info@axenta.cz.

ŘEŠENÍ FLOWMON ADS

Unikátní technologie síťové behaviorální analýzy

Unikátní technologie síťové behaviorální analýzy (Network Behavior Analysis), díky které je možné identifikovat hrozby, které překonaly zabezpečení na perimetru, byly zavlečeny do sítě jiným způsobem.

FlowMon ADS je produkt společnosti FlowMon Networks s kterou úzce spolupracujeme. Jedná se o moderní systém detekce anomálií a nežádoucího chování v datové síti. Jeho hlavním úkolem je odhalení provozních problémů a zvýšení vnější i vnitřní bezpečnosti datové sítě. Výhodou toho zařízení je jeho nasazení do 30 minut bez narušení síťového provozu. Řešení je koncipováno tak, aby ho bylo možno okamžitě nasadit a začít využívat v různých prostředích. K dispozici jsou šablony typických konfigurací pro různé typy sítě. Upozorňování na nežádoucí stavy a situace je zajištěno prostřednictvím e-mailu.

Výhody FlowMon ADS:

  • Kontrola dodržování bezpečnostních směrnic a předpisů,
  • odhalování útoků na síť a to jak z vnějšku, tak i zevnitř,
  • eliminace nežádoucích aplikací,
  • odhalování infikovaných zařízení v síti,
  • prevence používání nežádoucího SW a sdílení nelegálního obsahu,
  • kontrola nad odchozím provozem sítě,
  • diagnostika zpoždění sítě, služeb a aplikací,
  • odhalování špatných konfigurací sítě a síťových zařízení.