BEZPEČNOST INFORMACÍ A ICT – Zavedení procesu řízení bezpečnosti informací dle hodnoty informačních aktiv společnosti

Služba je realizována jak jednorázově (projektem), tak i v režimu průběžné součinnosti se zákazníkem – tuto činnost nabízíme formou bodyshoppingu nebo outsourcingu.

Služba je významná např. před implementací Document Management Systému (DMS), Product Lifecycle Management (PLM), atp. Výstupy jsou často využívány pro ICT oblast v procesu Information Lifecycle Management (ILM) a také pro zvýšení efektivity zálohování a pro správnou archivaci dokumentů.

SOC

Komplexní řešení SOC

Komplexní řešení SOC zajištuje detekci a spuštění procesů bezpečnostních incidentů v dané IT infrastruktuře.

Naše SOC řešení je postaveno na základě dlouhodobých zkušeností společnosti AXENTA v úspěšně implementaci Log Managementu a SIEM řešení, tak i v délce praxe jak uvedená řešení provozovat v rámci uceleného SOC. Naše řešení samozřejmě staví na kvalitních a reálným provozem prověřených komponentách Log Managementu a SIEMu, ke kterým přidává potřebné know-how o provozu technologie tak, aby celkové řešení SOC bylo provozuschopné, jednoduché, s minimem výskytů False positive alarmů, a s maximálním důrazem nejen na detekci hrozeb, ale i na soulad očekávaného chování řešení v prostředí zákazníka (tak aby se z daného řešení nestal „Bájný Lhář“ nebo „Neužitečný lenoch“). Unikátní vlastností našeho řešení je AXENTA Advanced Collector appliance, která pomocí nejmodernějších technologií zajištuje sběr dat pro SOC a dle potřeb (konfigurace) zajištuje běh vybraných volitelných komponent.

SOC AXENTA a.s. – Výhody pro zákazníka

  • Příprava na splnění podmínek Zákona o kybernetické bezpečnosti
  • Současně splnění podmínek pro certifikaci ISO 22301 (BS 25999)
  • Budování SOC s firmou AXENTA a.s., která má 11 leté prokazatelné zkušenosti s implementací a provozem SOC
  • Efektivní ochrana zájmů společnosti
  • Posílení ICT bezpečnosti
  • Efektivní ochrana klíčových procesů