GDPR (General Data Protection Regulation) nebo také Obecné nařízení na ochranu osobních údajů je ucelený soubor pravidel na ochranu dat. Jedná se o formu evropského nařízení, která má jednotnou platnost ve všech státech EU.

 

Potřebujete se informovat ohledně GDPR?

AXENTA a.s. disponuje mnohaletými profesními zkušenostmi z prostředí bezpečnosti informačních technologií.

 

Věřte nám i v GDPR.

Jsme schopni zajistit veškeré potřebné kroky spojené s auditem stávajícího stavu, porovnáním s požadavky GDPR, návrhem opatření, změn a definice nových procesů tak, aby bylo vyhověno nárokům nového evropského nařízení na ochranu osobních údajů.

SOC

Komplexní řešení SOC

Komplexní řešení SOC zajištuje detekci a spuštění procesů bezpečnostních incidentů v dané IT infrastruktuře.

Naše SOC řešení je postaveno na základě dlouhodobých zkušeností společnosti AXENTA v úspěšně implementaci Log Managementu a SIEM řešení, tak i v délce praxe jak uvedená řešení provozovat v rámci uceleného SOC. Naše řešení samozřejmě staví na kvalitních a reálným provozem prověřených komponentách Log Managementu a SIEMu, ke kterým přidává potřebné know-how o provozu technologie tak, aby celkové řešení SOC bylo provozuschopné, jednoduché, s minimem výskytů False positive alarmů, a s maximálním důrazem nejen na detekci hrozeb, ale i na soulad očekávaného chování řešení v prostředí zákazníka (tak aby se z daného řešení nestal „Bájný Lhář“ nebo „Neužitečný lenoch“). Unikátní vlastností našeho řešení je AXENTA Advanced Collector appliance, která pomocí nejmodernějších technologií zajištuje sběr dat pro SOC a dle potřeb (konfigurace) zajištuje běh vybraných volitelných komponent.

SOC AXENTA a.s. – Výhody pro zákazníka

  • Příprava na splnění podmínek Zákona o kybernetické bezpečnosti
  • Současně splnění podmínek pro certifikaci ISO 22301 (BS 25999)
  • Budování SOC s firmou AXENTA a.s., která má 11 leté prokazatelné zkušenosti s implementací a provozem SOC
  • Efektivní ochrana zájmů společnosti
  • Posílení ICT bezpečnosti
  • Efektivní ochrana klíčových procesů